TECHNIKA OSTRZENIA ŁAŃCUCHA PRZY UŻYCIU KLASYCZNEGO PROWADNIKA

Wymagane narzędzia:
-prowadnik z pilnikiem okrągłym o odpowiedniej średnicy
-pilnik płaski
-szablon ogranicznika
- uchwyt do ustabilizowania pilarki (imadło lub ścisk stolarski)

Łańcuchy tnące ostrzymy zachowując odpowiednie kąty. W przypadku łańcuchów Oregon oraz Husqvarna znajdziesz je na opakowaniu. Przed przystąpieniem do ostrzenia należy zadbać aby prowadnica była ustabilizowana w uchwycie a łańcuch odpowiednio napięty.

  1. Łańcuch należy ostrzyć ruchami od siebie. Podczas ostrzenia prawidłowo dobranym zestawem ,20 % średnicy pilnika powinno wystawać ponad wierzchołek zęba.
  2. Podczas ostrzenia należy zachować odpowiednie kąty. Na prowadniku wyryte są linie które powinny być ustawione równolegle do prowadnicy. W zależności od rodzaju łańcucha są to kąty 25o lub 30 o
  3. Zęby tnące należy ostrzyć do uzyskania równej krawędzi.
  4. Należy zachować jednakową długość półek zębów tnących, aby zapobiec nierównej pracy łańcucha podczas cięcia drewna.

Średnio co 3-4 ostrzenia należy regulować wysokość ogranicznika. W tym celu należy skorzystać z szablonu.

  1. Szablon powinien być ułożony w taki sposób aby jeden z ograniczników znalazł się w szczelinie przymiaru. Jeżeli ogranicznik wystaje ponad płaszczyznę przymiaru należy spiłować go pilnikiem płaskim do tej płaszczyzny
  2. Szlifowanie ogranicznika należy prowadzić ruchami „od siebie”, czyli od wewnętrznej strony zęba tnącego do zewnętrznej.

Ważne !!!

Brak odpowiedniej regulacji ograniczników jest częstym powodem zrywania się łańcucha. Zwróć uwagę czy ograniczniki mają odpowiednią wysokość aby uniknąć zerwania łańcucha podczas pracy